Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

TakingControl

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viaekhemm ekhemm
3445 e3d6
Reposted fromTwylightgirl007 Twylightgirl007 viaekhemm ekhemm
TakingControl
5410 ab39
Reposted fromcalifornia-love california-love viaekhemm ekhemm
TakingControl
Ale ja chyba nie zawsze wiedziałem, jak troszczyć się o Ciebie.
— Mały Książę
Reposted fromlittlefool littlefool viaekhemm ekhemm
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viaekhemm ekhemm
TakingControl
5749 4cba 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaekhemm ekhemm
TakingControl
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaekhemm ekhemm
TakingControl
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaekhemm ekhemm
TakingControl
5715 03be 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaekhemm ekhemm
TakingControl
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viaekhemm ekhemm
TakingControl
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaekhemm ekhemm
TakingControl
0469 f92d 500
Reposted frommoai moai viaekhemm ekhemm
8687 edaf
Reposted fromSkydelan Skydelan viaekhemm ekhemm
TakingControl
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaekhemm ekhemm
TakingControl
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaekhemm ekhemm
TakingControl
2620 d7f3
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaekhemm ekhemm
TakingControl
to już trwałe, mechaniczne uszkodzenie. Gwarancja go nie obejmuje.
— żulczyk
TakingControl
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaekhemm ekhemm
TakingControl
0083 fa59
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaekhemm ekhemm
TakingControl
Jutro, bez względu na to, jak będziemy się martwić, i tak przyjdzie.
— Iza Wojnowska - "Hygge po polsku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaekhemm ekhemm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl