Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

TakingControl
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaekhemm ekhemm
TakingControl
TakingControl
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaekhemm ekhemm
TakingControl
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela “Kości”
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaekhemm ekhemm
TakingControl

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
TakingControl
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaekhemm ekhemm
TakingControl
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaekhemm ekhemm
TakingControl
a może dla odmiany zachowaj się jak na prawdziwego faceta przystało i bez żadnych gierek i podchodów wytłumacz mi o co Ci chodzi?
— nierealne.
Reposted fromlittle-things little-things viaekhemm ekhemm
TakingControl
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
TakingControl

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viaekhemm ekhemm
TakingControl
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viaekhemm ekhemm
TakingControl
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaekhemm ekhemm
TakingControl
Chciałabym być dla kogoś wyjątkowa. Nie idealna, ale pasująca.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viaekhemm ekhemm
TakingControl
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaekhemm ekhemm
TakingControl
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaekhemm ekhemm
TakingControl
7160 cd0d
Reposted frommartynkowa martynkowa viaekhemm ekhemm
TakingControl
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaekhemm ekhemm
TakingControl
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viaekhemm ekhemm
TakingControl
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth viaekhemm ekhemm
TakingControl
4379 dbd8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaekhemm ekhemm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl